Διευρύνοντας τους ορίζοντές μας

Η Yamaha Delamanis με σκοπό την διεύρυνση των οριζόντων της, αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα νέο ιδεολογικό κομμάτι το οποίο στηρίζει την διαδραστική επιμόρφωση της νέας γενιάς η οποία θα την υποδεχτούμε στον τομέα της μηχανολογίας και θα μας προσφέρει πολλές καινοτόμες και καινούργιες ιδέες.
Θέλοντας να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα, προσφέραμε σε μία νεοσύστατη μαθητική ομάδα του Γυμνάσιο Βουλιαγμένης, η οποία έδειξε πάθος και διάθεση για αυτόν το τομέα. Η υποστήριξή μας ήταν οικονομική  καθώς και είχαμε και συμμετοχή στο κομμάτι της κατασκευής.
Η Blue Arrow είναι μια ομάδα όπου θα χαρούμε να υποστηρίξουμε στο μέλλον.

Ο παραπάνω διαγωνισμός λέγετε F1 in schools και αφορά μαθητές από 9-19 χρονών... Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό αυτό μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link: http://www.f1inschools.gr/